Meny:
Startsiden
   

OVERSIKT OVER NUMMERTE ARTIKLER PÅ NETTSIDEN

Noen av leserne har etterlyst en liste over alle nummererte artikler i riktig rekkefølge. Her følger den:

For en fullstendig liste over artikler, sortert etter emne, se den andre oversikten.

Om nummerering av artikler:

I den nummereringen som ble brukt i 2000, betyr HA "artikkel skrevet av Holte", HN "notat skrevet av Holte", AU "andres utspill", og HÅB "åpent brev fra Holte".

Fra og med januar 2001 blir alle filene merket H, uansett om der er skrevet av meg eller andre, og uansett om de lange nok til å bli kalt artikler. H står da for "fins på Holtes nettside". Webmaster: John Vedde.   Har du innspill innholdet på denne siden, kontakt Fritz C. Holte.