Meny:
Startsiden
   

OVERSIKT OVER INNHOLDET PÅ NETTSIDEN

Noen av leserne vil kanskje synes at enkelte artikler er så lange at de at den grunn kvier seg for å begynne på dem. Vær da oppmerksom på at hver lang artikkel er skrevet slik at du ikke trenger å lese alt på enn gang.

Her er en oversikt over innholdet på nettsiden.

Det finnes også en liste over alle nummererte artikler, sortert på nummer.


Om nummerering av artikler:

I den nummereringen som ble brukt i 2000, betyr HA "artikkel skrevet av Holte", HN "notat skrevet av Holte", AU "andres utspill", og HÅB "åpent brev fra Holte".

Fra og med januar 2001 blir alle filene merket H, uansett om der er skrevet av meg eller andre, og uansett om de lange nok til å bli kalt artikler. H står da for "fins på Holtes nettside". Webmaster: John Vedde.   Har du innspill innholdet på denne siden, kontakt Fritz C. Holte.